Eco-Drive

Miljø- og passagervenlig kørsel

Alle vores chauffører skal igennem ECO-drive, så få booket en tid, jo før jo bedre. Københavns kommune stiller krav om certifikat for ECO-Drive, til førere af alle biler, også el-biler, også selvom man ikke på samme direkte måde kan måle udslip af CO2, eller andre besparelser.

På kurset lærer du teknikker, der gør at du kommer til at køre mere energirigtigt. Instruktørerne er erfarne underviser, der har uddannelse i energi- og miljørigtig kørsel.

I vil blive undervist i teori om hvilke forskellige faktorer, der påvirker energiforbruget, i praktisk kørsel. I bliver også undervist i, hvordan I opnå reduktion i forbruget af brændstof i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. 

Ved at deltage får I kendskab til de miljø-og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorens udstødning. Derudover får I viden om, hvilke faktorer, herunder teknisk, fysiske, trafikale og vejrmæssige forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget.

Udover brændstofforbruget, læres der også om at tilpasse sin kørsel til forholdene, således at man får lært en mere behagelig og dermed passagervenlig kørsel. Så kurset henvender sig altså både til chauffører der kører i EL bil, samt Diesel/benzinbiler.

I løbet af dagen vil I bl.a. blive undervist i følgende:

  • Kendskab til bilen – hvad har betydning for kørslen?
  • Jeres kørestil – hvor lidt skal der egentlig til?
  • Acceleration og hastighed – kan nogle få minutter gøre det?
  • Jeres evne til at læse trafikken – kan det læres?

Eco-Drive kan afholdes som rent teoretisk kursus. AMU JUUL arrangerer ECO-Drive som teoretisk kursus, og opfylder de krav, som Københavns Kommune har stillet, i forbindelse med energirigtig kørsel. Så her behøver du ikke selv at bruge en bil.

UC-plus tilbyder også Eco-drive. Kurset bliver holdt i samarbejde med FDM på Sjællands ringen ved Roskilde eller ved UC-plus i Skovlunde. Kurset består af en kombination af teori og kørsel på vej. Kurset varer 8 timer, og kan afholdes på flere måder, så her lærer du at køre miljøtigtigt i din egen bil.

Bemærkninger: Egen bil medbringes. Er det en taxi, foretages kurset på offentlig vej. Flere chauffører kan godt deles om en bil. Der køres altså i egen bil.
Se hvornår du kan bestille tid til kursus hos AMU JUUL her.

Se hvornår du kan bestille tid til kursus hos FDM her.

Eller kontakt Søren / uddannelse på 27272710 eller mail soren.nicolaisen@cabonline.com

Taxi 4x27